nieuwe datum volgt | 19.30 uur | Vestzaktheater |
Tickets

 

Mijn fascinatie voor de Yijing is begonnen met een artikel wat eind 1982 in het tijdschrift Onkruid stond. Dit artikel was mijn eerste kennismaking met de Yijing, ik was toen zestien, en wat er werd verteld boeide me zeer, want het openbaarde aan mij een wereld die nieuw voor me was en op alle fronten volslagen onbekend. Op dat moment trok de harde structuur van de Yijing en zijn grondslagen me het meest – de Yijing liet me zien dat alles samenhang heeft en alles betekenis kan hebben als je die betekenis wilt zien. Toeval bestaat niet, en dat vond ik toen prachtig.

Wat me echter opviel was dat er nauwelijks gedetailleerde informatie over de Yijing te vinden was. Nederlandse boeken die de achtergrond en werking van de Yijing uitdiepten waren niet voorhanden, en in andere talen vond ik ook niet zo wat ik zocht. Maar hierdoor groeide mijn fascinatie alleen maar: een boek wat zoveel gelezen wordt, daar moet toch meer over te vinden zijn. En dus ben ik met veel ijver in de ziel en materie van de Yijing gedoken.

 

Mijn enthousiasme voor de Yijing leidde twee keer tot een Yijing-tijdschrift

 

Cursussen, eerste boek, Chinees, en Chinese boeken
Mijn kennis en ervaring groeide, en in 1989 begon ik op verzoek mijn eerste Yijingcursussen te geven. Ik vond geen boeken die als cursusmateriaal konden dienen, en dus schreef ik het zelf. Dit is in 1996 verschenen bij uitgeverij Schors onder de titel De I Tjing in ons leven. Ook begon ik Chinees te studeren, want het materiaal wat in het Westen beschikbaar is is toch beperkt of eenzijdig, en ik realiseerde me dat ik, wilde ik de Yijing bevatten zoals deze in China wordt bevat, ik op zijn minst de beginselen van de Chinese taal, en dan vooral het schrift, zou moeten doorgronden.

Mijn enthousiasme voor de Yijing leidde twee keer tot een Yijing-tijdschrift, welke allebei geen lang leven beschoren waren maar wel inspirerende contacten opleverden die ook nu nog van grote invloed zijn. Mijn belangstelling was in de loop der tijd verschoven van rationele systemen naar oude Yijing-divinatiemethoden uit China, en van hieruit verkende ik vele gebieden die raakvlakken hebben met de Yijing, zoals quantummechanica, Feng Shui, Baguazhang, enz. Ook andere Chinese boeken als de Daodejing, de Mengzi, Zhuangzi, Lünyu, Xunzi, Huainanzi, Shijing, Shujing, Bohudong, Tuibeitu enz. enz. enz. bleken zeer inspirerend. Vooral de Han-dynastie (206 v.Chr – 220) met alle mantische technieken die toen opkwamen boeit me zeer.

 

Nieuwe datum volgt